IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Kontrola stanu technicznego

W sierpniu 2015 roku poszerzyliśmy zakres oferowanych usług o kontrole okresowe stanu technicznego źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz systemów wentylacji i klimatyzacji. 

Uzyskaliśmy wpis do ministerialnego rejestru osób uprawnionych do przeprowadzania takich kontroli i wydawania protokołów kontrolnych z godnie z aktualnymi przepisami.