IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z działalności firmy IM TEAM oraz branży instalacyjnej.

dane kontaktowe

Współczesna technika i wiedza naukowa pozwalają na przeprowadzanie pomiarów prędkości oraz strumieni objętościowych płynów na wiele sposobów. Trudne, lub nawet niemożliwe jest stwierdzenie, że któraś metoda pomiarowa jest obiektywnie najlepsza i można ją zastosować wszędzie. Poszczególne metody pomiarowe oraz przyrządy w zależności od metodyki, czasu pomiarów oraz konstrukcji, charakteryzują się różną dokładnością wyników pomiarów, różnym stopniem inwazyjności w badany przedmiot oraz dłuższym lub krótszym czasem pomiaru. Wybór konkretnego urządzenia powinien być podporządkowany rezultatowi wykonanych czynności pomiarowych jaki pragniemy osiągnąć. Powszechnie w technice pomiarowej, do pomiaru prędkości płynów wykorzystywane są przyrządy zaprezentowane poniżej.