IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

POMIARY INSTALACJI SANITARNYCH

Pomiary wentylacji

Instalacje wentylacji mechanicznej do sprawnego, skutecznego i komfortowego działania potrzebują wykonania szeregu prac pomiarowych i regulacyjnych. Dobrze działająca wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja to taka, która nie powoduje odczucia…

Więcej...

Pomiary hałasu

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy hałas występujący w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi podlega okresowej kontroli i nie może przekraczać wartości dopuszczalnych…

Więcej...

Miernik wycieku gazów wybuchowych FG100S KIMO

…

Przyrząd FG100S firmy Kimo pozwala na precyzyjne lokalizowanie miejsc wycieku gazu z instalacji oraz okresowych, corocznych kontroli szczelności instalacji. Urządzenie pozwala na dokładny pomiar stężenia gazu palnego podając zmierzoną wartość wycieku…

Więcej...

Pirometr Kiray 200 KIMO

…

Pirometr Kiray200 firmy Kimo to doskonałe urządzenie do bezkontaktowego pomiaru temperatury powierzchni ścian, stropów, rur czy innych ciał stałych. Urządzenie pozwala mierzyć temperaturę w bardzo szerokim zakresie od -80oC do aż 850oC, działając w…

Więcej...

Sonometr 8921 AZ Instruments

…

Pomiary natężenia hałasu prowadzimy w oparciu o sonometr 8921 firmy AZ Instruments. Miernik pozwala na pomiar poziomu dźwięku w zakresie 30 - 130 dB z uwzględnieniem krzywej korekcyjnej A lub C. Pomiary hałasu prowadzone są w czasie rzeczywistym z…

Więcej...

Przyrząd pomiarowy TA Scope IMI Hydronic

…

Prace pomiarowe i równoważenie hydrauliczne instalacji wodnych prowadzimy w oparciu o najlepsze, dostępne urządzenie tj. TA Scope firmy IMI Hydronic. Przyrząd ten pozwala mierzyć przepływ, temperaturę oraz wyznaczać moc chwilową danego fragmentu…

Więcej...