IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Termoanemometr VelociCalc 9565 TSI AirFlow

Miernik VelociCalc 9565 firmy TSI AIRFLOW - wielofunkcyjny miernik do pomiarów prędkości, ciśnienia, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza wentylacyjnego. Przyrząd wyposażony jest w nowoczesną, teleskopową sondę termoanemometryczną pozwalającą na precyzyjne, szybkie pomiary prędkości, temperatury i wilgotności powietrza w przewodach wentylacyjnych. Dzięki wbudowanemu modułowi DataLog VelociCalc umożliwia, także dokładny pomiar przepływów powietrza w przewodach wentylacyjnych, w oparciu o wprowadzone dane o wymiarach przewodu wentylacyjnego i uśredniony w czasie pomiar prędkości w skrupulatnie zdefiniowanej, siatce pomiarowej. Za pomocą przyrządu można mierzyć i kontrolować wskazania do pięciu parametrów jednocześnie, wyznaczać wartości minimalne, maksymalne oraz uśrednione w ramach serii pomiarowej. Urządzenie pozwala też na długookresowe pomiary według zaplanowanego harmonogramu próbkowania parametrów środowiska. Funkcja ta pozwala przebadać długotrwałe zjawiska, kiedy procesy zachodzą powoli i jednostkowy pomiar nie pozwala na uchwycenie tendencji czy długofalowych zmian. W ten sposób można monitorować długotrwałe zmiany temperatury wewnątrz pomieszczenia w stosunku do zmieniających się warunków zewnętrznych. Pobrane długookresowe dane, po przesłaniu wyników pomiarów do komputera, można przedstawić w postaci graficznych wykresów. 

 

Urządzenie może współpracować z wieloma rodzajami sond pomiarowych firmy AirFlow. Do najbardziej popularnych sond pomiarowych współpracujących z VelociCalc należą:

 • teleskopowa sonda termoanemometryczna (pomiar prędkości powietrza, temperatury i wilgotności);
 • sonda mechaniczna wiatraczkowa do pommiaru prędkości i przepływu powietrza z wykorzystaniem dzwonów pomiarowych;
 • sondy termoparowe do pomiaru temperatury powietrza, ciał stałych lub cieczy;
 • wbudowany mikromanometr różnicowy do pomiaru ciśnienia różnicowego powietrza i gazów;
 • sonda jakości powietrza, pozwalający na pomiar stężenia dwutlenku węgla, temperatury powietrza i wilgotności względnej;
 • sonda do pomiaru stężenia wielopierścieniowych węglowodorów nasyconych (VOC).

 

Dane techniczne przyrządu VelociCalc 9565 firmy TSI AirFlow:

 • Zakres pomiarowy sondy termoanemometrycznej: od 0 do 50 m/s;
 • Dokładność pomiaru prędkości powietrza: ±3% lub ±0,015 m/s (która wartość większa);
 • Rozdzielczość wskazań prędkości powietrza: 0,01 m/s;
 • Zakres pomiarowy wartości temperatury powietrza: od -18 do 93°C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ±0,3 °C
 • Rozdzielczość wskazań temperatury: 0,1 °C;
 • Zakres pomiarowy temperatury (termopara): -40 do 650 °C;
 • Dokładność pomiaru temperatury za pomocą sondy termoparowej: ±0,056% odczytu +1.1°C;
 • Czułość sondy termoparowej: 0,1 °C;
 • Zakres pomiarowy higrometru: od 0 do 95 %RH;
 • Dokładność higrometru: ±3 %RH;
 • Czułość higrometru: 0,1 %RH;
 • Zakres pomiarowy ciśnienia różnicowego: od - 3 735 do + 3 735 Pa
 • Dokładność pomiaru ciśnienia: 1% odczytu ±1 Pa;
 • Czułość manometru różnicowego: 0,1 Pa
 • Zakres pomiarowy ciśnienia barometrycznego: 517,15 do 930,87 mm Hg;
 • Dokładność pomiaru: ±2 % odczytu;
 • Temperatura pracy (elektronika):od 5 do 45°C
 • Temperatura pracy (sonda): od -10 do 60°C
 • Statystyka: wartość maksymalna, wartość minimalna, średnia ważona;
 • Pojemność pamięci: 26 500 próbek, 100 profili;
 • Rejestracja danych: konfigurowana przez użytkownika (od 1s do 1h);
 • Oprogramowanie: LogDat2, TrakPro
 • Zasilanie: 4 x bateria AA lub ładowarka uniwersalna;
 • Wymiary miernika: 9,7cm x 21,1cm x 5,3cm;
 • Wymiary teleskopowej sondy prostej :długość (po rozłożeniu) 101,6 cm, średnica końcówki sondy 7 mm, średnica przy podstawie sondy 13 mm;
 • Waga (z bateriami): 0,27 kg;