IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

SPRZĘT POMIAROWY W TEORII

Współczesna technika i wiedza naukowa pozwalają na przeprowadzanie pomiarów prędkości oraz strumieni objętościowych płynów na wiele sposobów. Trudne, lub nawet niemożliwe jest stwierdzenie, że któraś metoda pomiarowa jest obiektywnie najlepsza i można ją zastosować wszędzie. Poszczególne metody pomiarowe oraz przyrządy w zależności od metodyki, czasu pomiarów oraz konstrukcji, charakteryzują się różną dokładnością wyników pomiarów, różnym stopniem inwazyjności w badany przedmiot oraz dłuższym lub krótszym czasem pomiaru. Wybór konkretnego urządzenia powinien być podporządkowany rezultatowi wykonanych czynności pomiarowych jaki pragniemy osiągnąć. Powszechnie w technice pomiarowej, do pomiaru prędkości płynów wykorzystywane są przyrządy zaprezentowane poniżej.

Przyrządy spiętrzające (rurki, kryzy, zwężki)

…

Rurki spiętrzające wraz z miernikiem różnicy ciśnienia należą do najbardziej popularnych przyrządów umożliwiających pomiar prędkości w danym punkcie strugi płynu. Stosując rurkę spiętrzającą oraz wysokiej klasy mikromanometr różnicowy realna do…

Więcej...

Anemometry mechaniczne

…

Działanie większości anemometrów mechanicznych bazuje na zamianie energii kinetycznej przepływającego płynu na ruch obrotowy wirnika przyrządu pomiarowego. Prędkość gazu określana jest poprzez zliczenie ilości obrotów wirnika, które nastąpiły w…

Więcej...

Anemometry ultradźwiękowe

…

Pomiar prędkości płynów w przewodach może być realizowany poprzez anemometry ultradźwiękowe, których idea oparta jest na przesyłaniu impulsów ultradźwiękowych przez warstwę przepływającego medium. Rozróżnić można dwa sposoby realizacji pomiaru za…

Więcej...

Termoanemometry

…

Termoanemometry należą do najprężniej rozwijających się przyrządów związanych z pomiarem prędkości płynów. Idea działania tych mierników oparta jest na konwekcyjnej wymianie ciepła pomiędzy sondą nagrzewaną energią elektryczną, a omywającym ją gazem.…

Więcej...

Anemometry laserowe Dopplera (LDA)

…

Anemometria laserowa oparta jest na zjawisku Dopplera, w którym do określenia prędkości płynu wykorzystuje się promienie lasera. Zastosowanie lasera umożliwia pomiar przesunięcia częstotliwości światła rozpraszanego przez cząstki stałe znajdujące się…

Więcej...