IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

SPRZĘT POMIAROWY W TEORII

Współczesna technika i wiedza naukowa pozwalają na przeprowadzanie pomiarów prędkości oraz strumieni objętościowych płynów na wiele sposobów. Trudne, lub nawet niemożliwe jest stwierdzenie, że któraś metoda pomiarowa jest obiektywnie najlepsza i można ją zastosować wszędzie. Poszczególne metody pomiarowe oraz przyrządy w zależności od metodyki, czasu pomiarów oraz konstrukcji, charakteryzują się różną dokładnością wyników pomiarów, różnym stopniem inwazyjności w badany przedmiot oraz dłuższym lub krótszym czasem pomiaru. Wybór konkretnego urządzenia powinien być podporządkowany rezultatowi wykonanych czynności pomiarowych jaki pragniemy osiągnąć. Powszechnie w technice pomiarowej, do pomiaru prędkości płynów wykorzystywane są przyrządy zaprezentowane poniżej.

…

Rurki spiętrzające wraz z miernikiem różnicy ciśnienia należą do najbardziej popularnych przyrządów umożliwiających pomiar prędkości w danym punkcie strugi płynu. Stosując rurkę spiętrzającą oraz wysokiej klasy mikromanometr różnicowy realna do…

Więcej...

…

Działanie większości anemometrów mechanicznych bazuje na zamianie energii kinetycznej przepływającego płynu na ruch obrotowy wirnika przyrządu pomiarowego. Prędkość gazu określana jest poprzez zliczenie ilości obrotów wirnika, które nastąpiły w…

Więcej...

…

Pomiar prędkości płynów w przewodach może być realizowany poprzez anemometry ultradźwiękowe, których idea oparta jest na przesyłaniu impulsów ultradźwiękowych przez warstwę przepływającego medium. Rozróżnić można dwa sposoby realizacji pomiaru za…

Więcej...

…

Termoanemometry należą do najprężniej rozwijających się przyrządów związanych z pomiarem prędkości płynów. Idea działania tych mierników oparta jest na konwekcyjnej wymianie ciepła pomiędzy sondą nagrzewaną energią elektryczną, a omywającym ją gazem.…

Więcej...

…

Anemometria laserowa oparta jest na zjawisku Dopplera, w którym do określenia prędkości płynu wykorzystuje się promienie lasera. Zastosowanie lasera umożliwia pomiar przesunięcia częstotliwości światła rozpraszanego przez cząstki stałe znajdujące się…

Więcej...