Nazwa inwestycji: Laboratorium naukowo-dydaktyczne nanotechnologii i technologii materiałowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Adres inwestycji: Gliwice, ul Towarowa 7
Generalny Wykonawca: MILIMEX Sp. z o.o.

Zleceniodawca:

MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o.

Zakres prac: 

1) równoważenie hydrauliczne instalacji wentylacji mechanicznej o łącznej wydajności 15590 m3/h

2) pomiary hałasu w pomieszczeniach laboratoryjnych

  • LAB_POLSL_001
  • LAB_POLSL_002
  • LAB_POLSL_003
  • LAB_POLSL_004
  • LAB_POLSL_005
Następny