AKTUALNOŚCI

Koncepcja odzysku ciepła dla kuźni Hirschvogel

Na zlecenie fabryki Hirschvogel Components Poland z siedzibą w Gliwicach opracowaliśmy koncepcję innowacyjnego, wysokotemperaturowego odzysku ciepła z procesów odkuwania elementów stalowych. zaproponowane przez nas rozwiązania techniczne mogą obniżyć zyski ciepła na hali produkcyjnej o 350 kW.

W celu poprawienia komfortu cieplnego w gorącej hali produkcyjnej w okresie letnim zaproponowano Inwestorowi przetworzenie odzyskanego ciepła w energię chłodniczą za pomocą chłodniczego agregatu absorpcyjnego. W ramach modernizacji wentylacji hali zaproponowano wykorzystanie wentylacji wyporowej. Taki system wentylacji pozwoli dostarczyć chłodne powietrze bezpośrednio do strefy przebywania ludzi oraz wspomoże naturalne unoszenie się gorącego powietrza znad urządzeń kuźniczych do góry. Zachowanie naturalnego gradientu temperatury i konwekcyjnych strug gorącego powietrza wyeliminuje rozpraszanie się energii cieplnej w dolnej części hali. W ramach opracowania wykonano również analizę ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań technicznych. Pomimo, dużych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem urządzeń chłodniczych, nowych central wentylacyjnych oraz wykonania układów odzysku ciepła oszacowany czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wyniósł około 7 lat.

Następny