AKTUALNOŚCI

Równoważenie c.o. przed sezonem grzewczym

Rozpoczęliśmy równoważenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania przed sezonem grzewczym we wspólnotach mieszkaniowych na Górnym Śląsku. Zarządcy budynków wielorodzinnych, co raz częściej zwracają się do IM TEAM z prośbą o pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów z ogrzewaniem w blokach mieszkalnych.

Budynki mieszkalne po przeprowadzonej termomodernizacji tj. ociepleniu ścian, wymianie okien czy modernizacji węzła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, mają problemy z niedogrzewaniem pojedynczych pokoi czy mieszkań lub ze stukaniem, pykaniem zaworów termostatycznych. Z reguły przyczyną nieprawidłowości jest brak wykonania równoważenia hydraulicznego instalacji po zamontowaniu zaworów równoważących. Często bywa też tak, że wykonawca montujący zawory równoważące lub regulatory różnicy ciśnień ogranicza się do wykonania nastaw projektowanych, które nie współgrają z rzeczywistą instalacją centralnego ogrzewania.

Przygotowując instalację centralnego ogrzewania do sezonu grzewczego należy pamiętać o sprawdzeniu stopnia napełnienia instalacji, sprawdzeniu ciśnienia statycznego przed uruchomieniem pomp obiegowych, wyczyszczeniu wszystkich filtrów siatkowych i odmulników, a także odpowietrzeniu instalacji i grzejników (w szczególności na najwyższych kondygnacjach). Prawidłowe przeprowadzenie przeglądu instalacji oraz rzetelne wykonanie prac serwisowych jest podstawą do prawidłowej pracy instalacji w trakcie sezonu grzewczego.

Następny