AKTUALNOŚCI

Komputer PROMETHEUS - pomiary kontrolne

Najszybszy komputer w Polsce i jeden z najszybszych komputerów w Europie, który zlokalizowany jest w Centrum Komputerowym AGH w Krakowie został rozbudowany o kolejny, czwarty moduł obliczeniowy. Rozbudowa o kolejną jednostkę wymagała sprawdzenia przez IM TEAM wodnego układu chłodniczego całego komputera Prometeusz.

W ramach prac pomiarowych została sprawdzona stabilność przepływów w układzie chłodniczym w różnych konfiguracjach pracy modułów obliczeniowych. Wspólnie z administratorami komputera Prometheus oraz inżynierami z Hawlett Packard wykonaliśmy badania kontrolne układu chłodzenia opartego wyłącznie na chłodnicy powietrza ze zraszanym wymiennikiem o mocy ponad 1,0 MW. Prace zakończono pomyślnie, a czynnik chłodniczy o przepływie ponad 150 m3/h radzi sobie z odbiorem odpadowego ciepła z super szybkiego komputera.

Następny