AKTUALNOŚCI

Doświadczenia Starostwa Powiatowego w Polkowicach z poprzednich inwestycji pokazują jak ważnym elementem procesu budowlanego jest doby projekt oraz nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji. Starostwo planując kolejną dużą inwestycję zwróciło się do IM TEAM z prośbą o weryfikację i koreferat projektów instalacji.

 Zespół Szkół w Polkowicach składający się z aż 5 budynków, wybudowany został na początku lat 90-tych poprzedniego wieku. Obecnie budynki i ich instalacje wewnętrzne (ogrzewanie, ciepła i zimna woda, wentylacja mechaniczna) wymagają gruntownej modernizacji, poprawienia sprawności i wyeliminowania awaryjności. W ramach prac przygotowawczych do kompleksowej termomodernizacji obiektu Inwestor, na podstawie przetargu, zlecił opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wymiany wszystkich instalacji sanitarnych. Jednocześnie, Inwestor powierzył firmie IM TEAM funkcję kontrolno-doradczą sprowadzającą się do zweryfikowania przyjętych przez projektanta założeń projektowych oraz wypracowania optymalnych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, także uzasadnionych ekonomicznie. Skonfrontowanie opinii i pomysłów kilku niezależnych ekspertów pozwala wyeliminować pomyłki, dopracować szczegóły oraz dogłębnie sprawdzić fundamenty projektu. Należy pamiętać, że dopóki instalacje są wyłącznie na papierze czy ekranie monitora to wprowadzenie korekt, czy nawet daleko idących zmian jest stosunkowo tanie, w porównaniu do wprowadzania zmian na etapie realizacji inwestycji. Zachodni inwestorzy, czy potentaci rynku budowlanego jak Skanska Property od lat korzystają nie tylko z doświadczonych, najlepszych projektantów, ale także posiłkują się wiedzą i uwagami niezależnych weryfikatorów zewnętrznych, którzy obiektywnym okiem dokonają surowej, merytorycznej oceny projektu. IM TEAM jest dobrym przykładem firmy oferującej weryfikację projektów, ponieważ w procesie audytu projektu wykorzystujemy doświadczenie z projektowania, pomiarów hydraulicznych, równoważenia i diagnostyki wielu instalacji sanitarnych. Zwracamy uwagę na detale i problemy praktyczne, o których projektanci siedzący na co dzień przed monitorami nie mają pojęcia.

W ramach zlecenia opracowaliśmy kilkudziesięciostronicową opinię z przygotowanego projektu wykonawczego, zawierającą: uwagi, sugestie i zalecenia dla projektanta. Pisząc koreferat staraliśmy się podać przykłady rozwiązań alternatywnych, do dalszej dyskusji w gronie inwestora, projektanta i użytkownika. W ten sposób, możliwe jest wypracowanie inżynierskiego kompromisu. 

Następny