AKTUALNOŚCI

Modernizacja hali przemysłowej - projekt budowlany

W sierpniu 2016r. zakończyliśmy prace projektowe nad modernizacją instalacji sanitarnych w hali przemysłowej przemysłu włókienniczego w Bielsku-Białej. Zrealizowany projekt budowlany jest pierwszym etapem przywrócenia do życia ogromnego pofabrycznego budynku, który zlokalizowany jest w centrum Bielska-Białej. 

W ramach prac projektowych zespół inżynierów IM TEAM opracował projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z węzła cieplnego podłączonego do sieci PEC oraz projekt budowlany wentylacji mechanicznej z wysoko-sprawnym odzyskiem ciepła. Dodatkowo, w ramach prac inżynierskich przygotowaliśmy analizę energetyczną wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz kompleksową charakterystykę energetyczną dla modernizowanej hali przemysłowej. Zrealizowany projekt wpisuje się w proces przywracania funkcji użytkowych terenem przemysłowym zlokalizowanych w atrakcyjnych lokalizacjach Bielska-Białej.

 

Następny