IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Diagnostyka instalacji

Często zdarza się, że zarówno nowe jak i działające instalacje ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji pomimo wykonania ich zgodnie z projektem i poprawnie technicznie nie funkcjonują prawidłowo. W takich sytuacjach kluczowym elementem całego procesu "leczenia" budynku jest postawienie trafnej diagnozy. Wprowadzanie zmian, przeróbek czy wymian urządzeń bez poznania prawdziwej przyczyny problemów z reguły nie wiele pomaga i wiąże się z dużymi kosztami dla właściciela czy zarządcy budynku. Szukanie rozwiązań za pomocą fachowego nosa, zamiast za pomocą przyrządów pomiarowo-diagnostycznych jest loterią, na której traci się duże pieniądze. Firma IMTEAM opiera swoją diagnozę przede wszystkim na gruntownych pomiarach i obserwacjach stanu faktycznego. Zmierzone czy zaobserwowane zjawiska, sprawdzamy później z projektem wg. którego została wykonana instalacja lub wykonujemy własne obliczenia inżynierskie. Dopiero, na podstawie pomiarów analiz technicznych i projektowych wyciągamy konkretne wnioski i stawiamy diagnozę. Kolejnym krokiem, naszej usługi diagnostycznej, jest przedstawienie klientowi możliwych do wprowadzenia działań naprawczych. W naszym przypadku to klient podejmuje świadomie wybiera metodę rozwiązania problemu poznając koszty przed zleceniem działań naprawczych.

Wykonane przez firmę IMTEAM dotychczas prace diagnostyczne zarówno w małych obiektach, poprzez budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej (urzędy, hotele) a kończąc na dużych obiektach biurowych i centrach handlowych, pokazują że wypracowany model prac diagnostycznych jest wysoce skuteczny i trafia w źródło problemu. Czasami małym nakładem finansowym właściciel lub zarządca budynku jest w stanie poradzić sobie z ogromnymi, uciążliwymi problemami.